OPIS PROJEKTU

Przedsięwzięcie polega przede wszystkim na zrewitalizowaniu Parku Śląskiego i przywróceniu mu pełni funkcji jednoczących społeczność regionu, wokół odpowiedniej jakości wypoczynku, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Niezwykle ważne jest w tym aspekcie:

- ożywienie i rewitalizacja wszystkich obszarów Parku, umożliwiając dzięki temu zrównoważony rozwój całego obszaru;

- nadanie nowych funkcji terenom Parku, pozostającym obecnie poza spektrum zainteresowania społecznego czy gospodarczego;

- poprawienie estetyki Parku oraz podniesienie jakości życia w tej przestrzeni.

Efektem rewitalizacji Parku Śląskiego stanie się zwiększenie potencjału zarówno ekonomicznego, jak i społecznego tego obszaru, a przez to wzrostu jakości życia w całym regionie.

 

W ramach projektu będzie realizowane 20 powiązanych ze sobą zadań, w skład których wchodzą:

• KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

• UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNEJ

• ODBUDOWA PARKOWEJ KOLEJKI SZYNOWEJ ORAZ ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU EKOLOGICZNEGO

• REWITALIZACJA OTOCZENIA HALI WYSTAW KAPELUSZ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM HALI

• INWENTARYZACJA, REWITALIZACJA I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI PARKU

• MODERNIZACJA KANAŁU REGATOWEGO WRAZ Z OTOCZENIEM

• REWITALIZACJA ROSARIUM WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW

• BUDOWA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

• REMONT I KONSERWACJA I RZEŹB W PARKU

• MODERNIZACJA ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

• BUDOWA PARKU WIELU POKOLEŃ

• KOMPLEKSOWY REMONT I MODERNIZACJA OBIEKTÓW: DUŻY KRĄG TANECZNY, TRZY MAŁE KRĘGI TANECZNE, ŚWIĄTYNIA DUMANIA, ŁABĘDZIARNIA

• BUDOWA OGRODU JAPOŃSKIEGO

• ARANŻACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (MEBLE PARKOWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, TOALETY PUBLICZNE)

• REMONT ŚWIĄTYNI PETRYCHA

• BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - II ETAP

• BUDOWA CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI

• KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OTOCZENIA PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO

• BUDOWA KĄPIELISKA PRZY UL. SIEMIANOWICKIEJ

• REWITALIZACJA TERENU SZYBU LEŚNEGO

 

CELE PROJEKTU

Projekt zakłada nadanie Parkowi Śląskiemu szeregu funkcji, które będą służyły zabezpieczeniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców (miasta Chorzów i regionu), a więc powiększeniu zasobu infrastruktury i poszerzeniu oferty kulturalnej, sportowej czy edukacyjnej, zwiększeniu zasobu infrastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej i turystycznej oraz potrzebie wsparcia dla przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu poprzez dostęp do tanich usług aktywnego spędzania czasu wolnego.

Celem głównym projektu jest zachowanie Parku Śląskiego i jego infrastruktury, rozpoznawanej w całym regionie oraz nadanie mu nowych funkcji związanych z rewitalizacją społeczną.

Cele szczegółowe:

- przywrócenie pełni terenu do bezpiecznego użytkowania,

- zapewnienie zrównoważonego rozwoju pełnego obszaru Parku, który obecnie w części pozostaje poza spektrum zainteresowania społecznego czy gospodarczego,

- zapobiegnięcie dalszej degradacji obiektów zlokalizowanych na terenie Parku,

- odtworzenie miejsc ważnych historycznie i społecznie, a wymagających koniecznych działań rewitalizacyjnych,

- stworzenie możliwości rozwoju nowej oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, turystycznej,

- aktywizacja społeczna osób ze środowisk marginalizowanych,

- poprawa estetyki całego obszaru, a przez to podniesienie jej jakości,

- zachowanie wartościowej infrastruktury dla kolejnych pokoleń,

- utworzenie nowych miejsc pracy w otoczeniu Parku (handel, gastronomia itp.).

 

PLANOWANE EFEKTY

Planuje się osiągnąć następujące wskaźniki:

- Powierzchnia obszaru zrewitalizowanego [ha]: 434,23 ha. Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2027 (na moment rzeczowego zakończenia realizacji projektu),

- Liczba ludności korzystających z obszaru zrewitalizowanego (osoby/rok]: 3 000 000 osób. Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2029 (w 24 miesiące od rzeczowego zakończenia realizacji projektu).

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi: 226 237 000 zł.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU (Umowa o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego" realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Aplikacja mobilna

Zwiedzaj, graj, planuj, baw się z całą rodziną! Dzięki naszej aplikacji poznasz lepiej Park Śląski i nie zgubisz się w terenie.

AppStore Google Play
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...