Park Śląski zdobył fundusze na projekt „EKOPARK zielona perła Śląska"

2024-05-06

Park Śląski zdobył fundusze na projekt „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”, który pomoże chronić i promować jego przyrodniczą oraz biologiczną różnorodność.

Zawarto umowę na dofinansowanie zadania pn. „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”. Projekt dotyczy ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej zwiększającej poziom świadomości ekologicznej.

Projekt o wartości 160 mln zł będzie realizowany poprzez wdrożenie działań z zakresu ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności w tym ekosystemu leśnego i wodnego, przebudowę jednego z obiektów parkowych na Parkowe Centrum Bioróżnorodności wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej zwiększającej poziom świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

W ramach projektu zakłada się:

- przygotowanie dokumentacji dla obszarów cennych przyrodniczych pod kątem objęcia ich ochroną,

- inwentaryzację inwazyjnych gatunków obcych,

- inwentaryzację drzew w Parku oraz ich analiza pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla gości odwiedzających Park,

- inwentaryzację korytarzy ekologicznych w Parku,

- renaturyzację podłoża koryta Cieku Michałkowickiego II na odcinku pomiędzy Żyrafą a Śląskim Wesołym Miasteczkiem,

- budowę zimowisk dla płazów,

- rewitalizację „Alpinarium”,

- instalację budek lęgowych,

- osłabienie populacji gatunków inwazyjnych,

- renaturyzację wybranych zbiorników wodnych,

- budowę wieży do birdwartchingu,

- budowę Parkowego Centrum Bioróżnorodności

Spółka, mając zaplecze do prowadzenia zajęć w ramach warsztatów ekologicznych, zwiększy swoje możliwości w zakresie popularyzacji wiedzy przyrodniczej oraz aktywnego włączania się w działania związane z ochroną przyrody. Budynek „Centrum Bioróżnorodności” ma służyć głównie organizacji warsztatów, szkoleń, seminariów oraz innych szeroko pojętych inicjatyw, których celem będzie szerzenie wiedzy ekologicznej.

 

- prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej   „Edukacja o Bioróżnorodności”

W celu stworzenia dzieciom i młodzieży możliwości rzetelnej edukacji o bioróżnorodności
i osobistego jej doświadczenia przeprowadzone zostaną terenowe warsztaty przyrodnicze, podczas których uczestnicy odkryją sekrety parkowej fauny i flory, w ciekawy
i aktywny sposób zdobędą nową wiedzę, nauczą się obserwować, szanować i doceniać otaczający nas świat przyrody.

Edukacja w szkołach i przedszkolach z woj. śląskiego ma być integralną częścią edukacji terenowej, a także sposobem dotarcia do dzieci i młodzieży, które nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach terenowych. Jednocześnie zadaniem edukacji wyjazdowej ma być zwiększenie świadomości młodszych pokoleń na temat ochrony przyrody.

Cały cykl zajęć edukacyjnych ma szczególnie obejmować tematy związane z identyfikacją gatunków roślin i zwierząt, ochroną siedlisk czy tworzeniem ogrodów przyjaznych dla przyrody.

Ogólna tematyka zagadnień:

 • Ornitologia,
 • Dendrologia,
 • Hydrologia,
 • Zwierzęta parkowe,
 • Entomologia,
 • Ochrona przyrody i siedlisk na terenie Parku Śląskiego,
 • Ekologia i recykling.

Główne założenia działania:

 1. Treści zajęć laboratoryjnych, terenowych i wyjazdowych są zgodne z podstawą programową dla danej grupy docelowej.
 2. Warsztat jest oparty o metody aktywne, angażujące uczestników w rozwiązywanie problemów, poszukiwanie rozwiązań i uważną obserwację świata.

 

Organizacja wydarzeń edukacyjnych w Parku Śląskim w ramach projektu „Edukacja o Bioróżnorodności”

Promowanie projektu bioróżnorodności w Parku Śląskim:

 • organizacja konkursów dla szkół i organizacji związanych z ochroną środowiska,
  aby zachęcić do działań na rzecz bioróżnorodności,
 • organizacja festynów, szkoleń, warsztatów, koncertów, jarmarków na terenie Parku Śląskiego.

 

Te i wiele innych działań mogą pomóc w rozwoju części edukacyjnej projektu bioróżnorodności w Parku Śląskim, podnoszeniu powszechnej świadomości ekologicznej i promowaniu Parku Śląskiego jako miejsca przyrodniczo zróżnicowanego, bogatego i cennego oraz zwiększeniu świadomości na temat jego znaczenia dla ekosystemów i ludzi.

 

– Projekt „EKOPARK zielona perła Śląska - podróż do bioróżnorodności” jest dla nas nie tylko inwestycją w przyrodę, ale i przyszłość edukacji ekologicznej w regionie. Dzięki temu programowi Park Śląski stanie się nie tylko miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla lokalnej fauny i flory, ale również dynamicznym centrum nauki i świadomości ekologicznej, otwierającym drzwi do zrozumienia i docenienia bioróżnorodności tego obszaru – mówi Paweł Bilangowski, prezes Parku Śląskiego.

 

Program realizowany jest w ramach środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.14. „Ochrona przyrody i bioróżnorodność – tryb niekonkurencyjny”.

Termin realizacji: 17.04.2024 – 31.12.2029 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 159 990 412,10 zł w tym wartość dofinansowania
ze środków UE 112 539 999,31 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj również

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...