Název projektu: UrbanLinks 2 Landscape

Opis projektu:

UrbanLinks 2 Landscape je realizován v rámci programu EU Interreg Europe. Projektu UL2L se účastní partneři z Německa, Itálie, Švédska, Velké Británie, Lotyšska a Polska. Hlavním cílem je šířit osvědčené postupy a podporovat inovativní řešení v oblasti rekultivace pustin a neobdělávané půdy vytvářením na jejich místě multifunkčních veřejných zelených ploch. Cílem je sebrat cenné zkušenosti týkající se dobrého hospodaření, návrhu a správy zeleně. Zvláště takové zeleni, která vznikla na opomíjených místech, v případě kterých scházel nápad, co s nimi.

Partneři projektu UL2L se rozhodli vytvořit sbírku inspirativních informací a návrhů pro plánování rozvoje a využívání městské zeleně také ve svých vlastních zemích.

Hodnota projektu: 1 193 175,00 EUR

Doba trvání projektu: 1. června 2018 - 31. května 2022

Účastníci projektu ze Slezského vojvodství:

- Kancelář maršálka Slezského vojvodství;

- Městský úřad Rudy Śląské;

- Městský úřad v Chorzowě

- Městský úřad v Mysłowicích;

- Městský úřad v Radzionkově;

- Geosfera Jaworzno

- Slezská univerzita v Katovicích;

- Institut pro ekologii průmyslových oblastí v Katovicích;

- Oddělení městské zeleně v Katovicích;

- Slezská zoologická zahrada;               

- Slezská technická univerzita;

- Rada pro biologickou rozmanitost Slezského parku.

Během přípravy akčního plánu bylo zorganizováno šest setkání účastníků projektu a také několik individuálních setkání. Zapojení účastníci projektu přispěli k rozvoji akčního plánu svým intelektuálním vkladem a hodnocením plánovaných akcí z různých úhlů pohledu.

Na základě zkušeností získaných během mezinárodních seminářů a setkání s regionálními účastníky projektu byly identifikovány osvědčené postupy a definovány projekty, které zapadají do tématu projektu UrbanLinks 2 Landscape a do Strategie rozvoje Slezského vojvodství a Regionálního operačního programu na léta 2014-2020, které také mohou přispět k utváření budoucí finanční perspektivy na období 2021-2027.

AP_Park Slaski_podpisy.pdf

AP_Silesian Park_signatures.pdf

Mobilní aplikace

Prozkoumejte, hrajte, plánujte a bavte se s celou rodinou!

AppStore Google Play
Naše webové stránky používají cookies, m.in. pro statistické účely. Pokud nechcete, aby byly uloženy na disku, změňte nastavení prohlížeče. Více k tomuto tématu...