Chcesz prowadzić działalność handlową na terenie Parku podczas meczu reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim, który odbędzie się 29 marca 2022 roku? Zapraszamy do współpracy.

Regulamin prowadzenia działalności handlowej 29 marca 2022 roku na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie

 1. Wprowadza się wysokość stawki dzierżawy terenu pod prowadzenie jednorazowej działalności handlowej w dniu 29 marca 2022 roku na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie w wysokości 100 zł netto za m² powierzchni przeznaczonej na stoisko.
 2. Nie jest dopuszczalne ustawianie stoisk o powierzchni powyżej 10m².
 3. Ustalona opłata za stoisko powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia 29 marca 2022 r. do godz. 14:00 przelewem na konto Parku Śląskiego S. A. w Chorzowie lub u mobilnego pracownika Parku Śląskiego.
 4. W przypadku braku wniesienia opłaty w terminie, o którym mowa w ust. 3, mobilny pracownik Parku Śląskiego pobierze dwukrotność opłaty wskazanej w ust. 1.
 5. Miejsce lokalizacji stoiska winno być zaakceptowane przez mobilnego pracownika Parku Śląskiego. Niedostosowanie się do wytycznych dotyczących lokalizacji stoiska, będzie skutkować nakazem opuszczenia terenu, bez możliwości ubiegania się o zwrot uiszczonej opłaty.
 6. Dzierżawca zobowiązuje się do przechowywania dowodów wpłaty dla celów kontroli prowadzonej przez mobilnego pracownika Parku Śląskiego. Nieokazanie dowodu wpłaty stanowi podstawę do ponownego pobrania opłaty.
 7. Rezygnacja z dzierżawy terenu pod stoisko nie skutkuje zwrotem opłaty.
 8. Dzierżawca aranżuje stoisko zgodnie z własną koncepcją, na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Dzierżawca ma obowiązek, na żądanie pracownika Parku Śląskiego do natychmiastowego usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska.
 9. Dzierżawca ma prawo do reklamy i różnych form promocji swoich produktów w obrębie wynajętej powierzchni pod warunkiem, że nie zakłóca to działalności innych dzierżawców.
 10. Dzierżawca jest zobowiązany do utrzymania swojego stoiska i terenu bezpośrednio przylegającego do niego w należytym porządku i czystości.
 11. Po zakończeniu dzierżawy zajmowaną powierzchnię należy przywrócić do pierwotnego stanu.

  Osoba do kontaktu: 
  Bartosz Bujnowski,
  tel. 666 031 497

Aplikacja mobilna

Zwiedzaj, graj, planuj, baw się z całą rodziną! Dzięki naszej aplikacji poznasz lepiej Park Śląski i nie zgubisz się w terenie.

AppStore Google Play
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...